Beroep op vrijstelling

Beroep op vrijstelling


Zoals jullie waarschijnlijk weten worden wij op het moment nogal onder druk gezet door Wethouder De Jonge in Rotterdam, zie ook eerdere blogs. Nu is het zo dat wij elk jaar een kennisgeving moeten afgeven waarin wij opnieuw een beroep doen op vrijstelling, deze kennisgeving moet binnen zijn voor 1 juli. Aangezien wij gebruik maken van een grondrecht en de gemeente Rotterdam dus ongegrond een nieuw beleid wil doorzetten voor volgend schooljaar leek het ons als thuisonderwijzers wel zinvol alvast onze kennisgeving bij de gemeente af te geven, de brief waarin wij opnieuw een beroep doen op vrijstelling op grond van artikel 5 b van de leerplichtwet. Hoe die wetgeving precies in elkaar zit leest u op www.richtingbezwaar.nl.

Vandaag gingen we met een groep Rotterdamse thuisonderwijzers naar het stadhuis. Van de 15 gezinnen dienden vandaag 12 gezinnen hun vrijstelling in, dat zijn 30 van de 33 kinderen die door de wethouder werden genoemd. We werden warm ontvangen in de postkamer van het stadhuis. Alle brieven zijn in ontvangst genomen en afgestempeld en wij gingen naar huis met een bewijs van afgifte. Radio Rijnmond was aanwezig en deed live verslag, zodra de uitzending online komt zal ik een linkje plaatsen.

Met het inleveren van deze brief voldoen wij aan de eisen die de wet stelt en zijn wij dus van rechtswege vrijgesteld van inschrijving op een school of instelling voor het schooljaar 2015-2016.

Artikel RD.nl: Versnelde aanvragen thuisonderwijs in Rotterdam Een aantekening bij het artikel: Vrijstelling is niet iets waarom je vraagt bij de gemeente. Het is een recht waar je gebruik van maakt.

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment