Ode aan thuisonderwijs

Ode aan thuisonderwijs


Erasmus' ode aan thuisonderwijs

Erasmus’ ode aan thuisonderwijs is nog steeds heel actueel

Een artikel van: Ype Akkerman

Neem thuisonderwijs als norm en beschouw het georganiseerde onderwijs als redelijk alternatief. Dat is de kern van dit betoog dat als vertrekpunt heeft dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren primair bij de ouders berust…..

…….Opvoeding en onderwijs zijn gericht zijn op vrijheid, deugdzaamheid en kennis, en moet plaatsvinden in een sfeer van vriendelijkheid, pedagogische tact en hoge didactische kwaliteit, aldus Erasmus…..

 lees hier het hele artikel