ABC Taal

Voor taal gebruiken wij de ABC methode De Haan.

letterdoos, dyslexie

Het huidige onderwijs gaat uit van klanken in plaats van het alfabet. Dit noemt men verklanken. Voor een taalgevoelige leerling is verklanken geen probleem. De leerling voelt automatisch de structuur van de woorden aan, ziet verbanden tussen de lettercombinaties en onthoudt de juiste spelling. Een taalzwakke leerling mist dit automatisme en het vermogen om die verbanden te leggen en heeft vaak veel problemen met leren lezen en foutloos spellen.

ABC methode de Haan biedt kinderen duidelijkheid door het alfabet als uitgangspunt te nemen. Spellen doen we dus met letternamen in plaats van klanken. Daarbij krijgen de kinderen verklarende taalregels te lezen om de juiste schrijfwijze onder de knie te krijgen. Zo bouwen ze inzicht in de taal op en zijn ze na verloop van tijd in staat automatisch goed te lezen en te spellen.

We werken met veel plezier en goede resultaten met de methode. Hoe we dat praktisch vormgeven lees je op de pagina Methode de Haan.