ABC Taal

letterdoos, dyslexie

Voor taal gebruiken wij de ABC methode De Haan.

Het huidige onderwijs gaat uit van klanken in plaats van het alfabet. Dit noemt men verklanken. Voor een taalgevoelige leerling is verklanken geen probleem. De leerling voelt automatisch de structuur van de woorden aan, ziet verbanden tussen de lettercombinaties en onthoudt de juiste spelling. Een taalzwakke leerling mist dit automatisme en het vermogen om die verbanden te leggen en heeft vaak veel problemen met leren lezen en foutloos spellen.

ABC methode de Haan biedt kinderen duidelijkheid door het alfabet als uitgangspunt te nemen. Spellen doen we dus met letternamen in plaats van klanken. Daarbij krijgen de kinderen verklarende taalregels te lezen om de juiste schrijfwijze onder de knie te krijgen. Zo bouwen ze inzicht in de taal op en zijn ze na verloop van tijd in staat automatisch goed te lezen en te spellen.

We werken met veel plezier en goede resultaten met de methode. Hoe we dat praktisch vormgeven lees je op de pagina Methode de Haan

Blog: Taal

oktober 7, 2015

Creatief schrijven

januari 12, 2015

Letters en woorden

januari 7, 2015

Voorlezen

april 8, 2014

Blokboekjes

december 11, 2013

Ot’s avontuurlijkste moment van zijn leven

november 4, 2013

(leren) lezen

oktober 3, 2013

Blog Hop tip: Taal plaatjes

november 8, 2012

Dictee

juli 22, 2012

Natuurhistorisch Museum