Taal > Werken met blokjes

Wanneer klinkt een A als een ah en wanneer als aaaaa? Om dat duidelijk uit te leggen zodat kinderen inzicht krijgen in de juiste klanken van de klinkers is het heel handig om blokjes te gebruiken. Wij gebruiken rode en witte legosteentjes. De rode voor de klinkers, de witte voor de medeklinkers. Het schema onder aan de pagina is als heel duidelijk maar hier volgt een korte uitleg.

Ga als volgt te werk:

Leg een klinker neer (rood blokje), de klinker klinkt zoals in het alfabet (bijvoorbeeld aaaa). Nu leg je een medeklinker (wit blokje) voor de klinker. De klinker verandert niet van klank, behalve de e; die klinkt nu als ‘uh’. Leg nu een medeklinker achter de klinker, de klinker verandert nu wel van klank, je hoort nu een korte klank.

Om een korte klank te maken heb je dus een medeklinker nodig die het woord afsluit, een deurtje achter de klinker (een wit blokje achter een rode). Als ik nu toch een lange klank wil horen heb je een dubbele klinker nodig dan pas kan de medeklinker aan het eind van het woord de klank niet meer veranderen.

Dit is de basiskennis, speel hier veel mee. Gebruik plaatjes en laat het kind de juiste blokjes erbij leggen, vraag vervolgens welke letters de blokjes zijn. Het is prettig een letterdoos te gebruiken bij de blokjes zodat je de losse letters erbij kunt pakken.

Spelletjes:

  • Leg een woord neer met letters uit de letterdoos. Leg twee rijtjes blokjes bij het woord. Welke blokjes horen bij het woord?
  • Leg twee rijtjes blokjes neer en noem een woord. Welke blokjes horen bij het woord.
  • Leg een woord neer met letters uit de letterdoos en laat de leerling de juiste blokjes neerleggen.
  • Leg blokjes neer en laat de leerling een woord maken passend bij de blokjes.
  • Speel galgje en gebruik de blokjes als extra hulpmiddel.

Lettergrepen:

Als de basis goed wordt begrepen en toegepast door de leerling ga je verder met woorden van twee lettergrepen. Bouw de woorden volgens de basisregels, blijf daarbij vasthouden aan de dingen die je hebt geleerd met de woorden van één lettergreep. Je ziet nu vanzelf de logica van de open lettergreep en de dubbelzetter. Een open lettergreep is een lettergreep die eindigt op een klinker.

Kijk voor meer uitleg naar dit filmpje op youtube: klinkers en medeklinkers.

Dit schema komt van taal-spelling.nl
Ik heb de vormgeving iets aangepast omdat ik meestal rood gebruik voor de klinkers en omdat wij vierkante legosteentjes gebruiken.

open lettergreep dubbelzetter