Creativiteit

Hoe stimuleer je de creativiteit bij kinderen?

Creatief bezig zijn is bij ons thuis iets wat veel gebeurt. Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie als autonoom beeldend kunstenaar en mijn man volgde de studie ‘video vormgeving’ aan kunstacademie. In ons huis is veel ruimte voor creativiteit en beeldende vorming. 

Creativiteit is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Elk mens is creatief de een is het alleen wat meer dan een ander. Sommige mensen hebben meer natuurlijke creativiteit dan anderen maar vaak is het zo dat de ene persoon creatiever is dan de andere omdat hij de vaardigheid beter onder de knie heeft. Sommigen hebben de vaardigheid helemaal niet geleerd, of de vaardigheid is eruit getraind tijdens de opvoeding.

Kinderen zijn van nature creatief, ze kennen namelijk nog geen vaste manieren om iets op te lossen, alles wat ze doen is nieuw. Ze kijken vol nieuwe ideeën tegen onze wereld aan. Als ouders hebben we een grote rol in hoe de creativiteit van onze kinderen zich ontwikkeld. Maar hoe kunnen we dit doen?

Laat kinderen zichzelf zijn

Creativiteit is voor kinderen vanzelfsprekend doordat ze situaties benaderen zonder veel vooropgestelde ideeën. Zij kunnen verschillende manieren bedenken om eenvoudige problemen op te lossen, waarbij ze soms de wildste ideeën hebben. Luister naar de ideeën van je kind, probeer je in te leven en denk mee in het onmogelijke. Misschien is wat de ouders als fout zien, gewoon een nieuwe en andere oplossing voor het probleem.

Creatieve mensen hebben een sterk gevoel van individualiteit. Ze nemen hun eigen beslissingen; ze vertrouwen op hun eigen oordeel. Moedig het kind aan zelf te beslissen en de consequenties van die beslissing te leren kennen. Laat het kind zijn eigen mening vormen over wat mooi is en wat niet. Geef het kind de ruimte om zijn eigen fouten te maken.

Wees voorzichtig met het vergelijken met andere kinderen. Wanneer het kind met anderen vergeleken wordt, leert hij daaruit dat hij beter iemand na kan doen dan zichzelf te zijn. Zeg niet: ‘Die is toch niet half zo goed als Bert zijn tekening’, ‘ Dat kan je toch wel beter. Vorig jaar kon je toch al beter tekenen dan wat je hier presteert’.

Wees voorzichtig met oordelen maar vraag eerst wat het kind precies bedoelt. Kinderen zien dingen vaak vanuit een ander gezichtspunt dan volwassenen. Een kind kan een probleem vanuit zijn eigen invalshoek benaderen en dan denkt de ouder dat hij helemaal fout zit. In plaats daarvan zou de ouder zijn gezichtspunt moeten aanpassen. Als je kunt leren de zaken vanuit het oogpunt van het kind te zien, zal je toleranter en behulpzamer kunnen zijn.

Ga op speelse wijze met je kind om

Creatieve mensen zijn vaak speels. Als creatieve mensen voor de dag komen met een nieuw idee verwerpen ze het niet direct vanwege de zwakke plekken. Ze spelen ermee, zoeken naar sterke kanten en stappen over de zwakke heen.

Ouders die lol hebben met hun kinderen staan over het algemeen toleranter ten opzichte van creatief gedrag. Ouders nemen te vaak de rol aan van baas ten opzichte van hun kinderen. In plaats daarvan zouden ze creatief met hun kinderen moeten spelen. Ze moeten afdalen tot het niveau van hun kinderen en gewoon lol met ze hebben. Heb gevoel voor humor. Geniet van de creaties van je kinderen, hoe vreemd gek of onbetekenend ze zo aan de buitenkant ook mogen zijn. Neem niet alles te letterlijk op, ga mee in de fantasie, daag uit en stimuleer.

Wees niet bang voor troep in huis, laat je kinderen helpen met opruimen dan leren ze dat ook dat erbij hoort. Laat kinderen materialen en speelgoed combineren, wees niet bang dat alles door elkaar gaat want juist de combinatie van materialen en speelgoed kan tot nieuwe creaties leiden. Accepteer het onvoorspelbare, wees tolerant. Kinderen doen soms rare dingen, dingen die je eigenlijk liever niet ziet. Besef dat het gedrag van uw kind een uiting is van zijn creativiteit en geen wangedrag.

Doe eens gek. Doe de dingen niet altijd precies zoals je gewend bent maar doe eens iets anders. Neem eens een andere weg naar huis na het boodschappen doen. Probeer nieuwe recepten, richt samen met je kind zijn kamer anders in. Het doel is het breken van gewoontes om zo een atmosfeer van vernieuwing te schepen in huis. Vernieuwing leidt tot creativiteit.

Zorg dat je kind niet vervalt in “groepsdenken”

Helaas laat het schoolsysteem weinig ruimte aan creativiteit de nadruk ligt op gewoontes, dagelijkse routine, lesroosters, uit het hoofd leren, beantwoorden van vragen door multiple choice, goed fout antwoorden, klassikaal. Allemaal aanmoedigingen tot gelijkheid en conformiteit, in plaats van een unieke en vernieuwende benadering van het leven.

Creatieve kinderen zijn gewoonlijk onconventioneel, ze hebben gevoel voor humor en krijgen ook snel ergens genoeg van. Helaas kost dat vaak moeite om te accepteren en leidt het tot spanningen als het gaat gaat om aanpassen aan de omgeving, bijvoorbeeld op school. Ook in het gezin kan het individualistische gedrag van het kind problemen veroorzaken tussen ouders en kind, juist daar waar het tot intens plezier zou moeten leiden. Ideeën komen vaak als vuurpijlen in hen op, het kost soms moeite om daar begrip voor te hebben. Probeer te zoeken naar wegen om de creatieve ideeën van je kind in te passen, neem de ideeën serieus.

Schep een ‘wat als?’ mentaliteit

Wat als de huizen rond waren? Hoe zou het zijn als auto’s poten hadden? Hoe zou het zijn als mensen konden vliegen? En als bomen konden lopen?

Weetgierigheid is de ziel van creativiteit. Laat de geest verder kijken dan de bekende relaties, methodes en ervaringen. Het resultaat zal een creatievere persoon zijn. Kinderen verwonderen zich van nature. Het is een onderdeel van hun creatieve instinct. Maar helaas wordt de vragenkraan van de kinderen maar al te vaak dichtgedraaid door de omgeving.

Creatief denken vraagt om een “wat als?”-mentaliteit. Gebruik dus “wat als?”- vragen bij je eigen kinderen, zodat zij zich de gewoonte kunnen eigen maken om met verscheidene ideeën en opvattingen te goochelen om problemen op te lossen, liever dan dat ze één star antwoord produceren. Zulke vragen kunnen best onzin zijn; ze maken een kind aan het giechelen en laten zien dat creatief denken leuk is: “Hoe zou het zijn als je vier armen had in plaats van twee?

“Wat als?”-vragen scheppen voor kinderen een mogelijkheid om hun verbeeldingskracht uit te breiden en om te leren inzien dat ze zelf kunnen denken. Als kleuters hun eindeloze “waarom”-vragen stellen, draai dan de rollen eens om. Vraag hun waarom zij denken dat iets zo is en blijf hun vragen stellen als ze opgroeien: maak hun denken soepel.

Geef ze tijd om na te denken

Rustige momenten stimuleren de verbeelding. Dagdromen leidt tot creativiteit. ‘ Ga eens wat doen” Hoor je het jezelf zeggen? We kunnen er niet zo goed tegen als kinderen ‘niets’ doen, zitten te dagdromen of wat verstrooit door het huis lopen. Als we ergens moeten zijn om 10.00 uur gaan we om vijf voor tien weg. Neem eens de tijd en ga om half tien weg en laat de kinderen het tempo bepalen. Je zal verbaast staan over alles wat ze zien en willen bekijken. Observeren, tijd nemen om ergens naar te kijken het in je opnemen en er over nadenken het stimuleert het creatieve proces het inspireert.

Bron:

Het creatieve kind Larry & Marge Belliston

Artikel For the love of life, Beverley Neuer Feldman

Eigen ervaring