Contact

Ons gezin bestaat uit 5 personen onze drie kinderen Ot, Tije en Noortje, mijn man Jeroen en ikzelf.  Vanaf dat onze oudste zoon drie jaar was zijn wij ons gaan verdiepen in thuisonderwijs. De scholen in de buurt sloten niet aan bij onze levensovertuiging en zodoende zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. Dat werd ‘homeschooling’, iets wat we kenden uit Amerika maar waarvan we in eerste instantie dachten dat het in Nederland  onmogelijk was. Na  wat speuren op het internet en ontmoetingen met Nederlandse thuisonderwijzers deden wij in 2006 een beroep op vrijstelling van de leerplicht. Tegenwoordig is er mooie site die informatie geeft over alle rechten en plichten omtrent deze vrijstelling; www.richtingbezwaar.nl. Wij werden  van rechtswege vrijgesteld van de leerplicht en konden ons thuisonerwijsavontuur in alle rust voortzetten.

Ons leven speelt zich voornamelijk af in de hectiek van de grote stad Rotterdam waar we wonen, werken en twee bedrijven runnen. Daarnaast hebben we een plekje in Zweden waar we ons regelmatig terugtrekken en op een heel andere manier leven en leren, dicht bij de natuur, ver weg van internet, mobiele telefoons en televisie. Ik heb jarenlang veel geschreven over onze manier van leven en leren waarin de nadruk lag op het creatieve en het zelf ontdekken. Mijn liefde voor Zweden kwam ook regelmatig aan bod, de alternatieve manier van leven, de prachtige natuur en het op jezelf en je gezin aangewezen zijn. Sinds 2016 zijn we een tweede bedrijf gestart en ligt het bijhouden van deze site stil. Toch hoop ik dat deze site nog steeds een plek zal zijn tot inspiratie van (thuis)onderwijzers en opvoeders.

In dit alles is één ding het allerbelangrijkste: Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (Jozua 24:15)

foto uit 2015

Neem contact op