Schoolreisje

Schoolreisje


Terwijl wij vandaag een uitstapje hadden naar het spoorwegmuseum boog de tweede kamer zich over het voorstel van de minister Van Bijsterveldt om een controle op thuisonderwijs in te voeren. Als je daar meer over wilt lezen hier wat linkjes:
De brief van de minister
Een mooi artikel als reactie op het voorstel van de minister
Het standpunt van de Christen Unie
Artikel in Trouw
Het jeugdjournaal bracht een item op tv en vraagt de kinderen nu om hun mening: Stem mee


Het zijn vooral die meningen van de kinderen waar Ot vanavond wel even om moest lachen.
Een paar uitgelicht:
Ik vind het wel leuk maar je hebt niet vriendinen.”
Nee want op school kan je kinderen leren kennen, en je gaat soms op schoolreisje”
ik wil liever op school leren want dan wortd je slimer daarom zeg ik nee”


Blijkbaar denken kinderen dat school de enige manier is om vrienden te maken. School is ook leuk omdat je dan op schoolreisje gaat. Ik kan me goed voorstellen dat Ot na vandaag daar wel even om moet lachen. Ik heb de thuisonderwijskinderen die vandaag bijeen waren in het museum niet precies geteld maar het waren er zeker meer dan 25. Het is dat de kinderen in leeftijd nogal varieerde van pasgeboren tot ver in de tienerleeftijd, maar anders zouden we zo voor een klas aangezien kunnen worden die op schoolreis was. 


Zelf moest ik ook wel even grinniken na het lezen van de reacties op de site van het jeugdjournaal. School is ook geen garantie voor goed taalonderwijs zeker niet als het gaat om spelling.

2 Comments

Add yours

+ Leave a Comment