Thuisonderwijs

Thuisonderwijs is een onderwijsvorm waarbij kinderen door hun ouders of verzorgers worden onderwezen. In Nederland is thuisonderwijs een relatief nieuwe vorm van onderwijs. In veel andere landen is thuisonderwijs een legitieme en succesvolle methode om kinderen tot ontwikkeling en bloei te laten komen.

In Nederland geeft een kleine, maar groeiende groep mensen thuisonderwijs. Over het algemeen zijn dit ouders die op basis van artikel 5 lid b van de Leerplichtwet voor hun kind(eren) vrijstelling hebben van de leerplicht. Deze ouders hebben er voor gekozen om hun kinderen zelf te onderwijzen en hen zo een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden mee te geven. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat thuisonderwijs zich richt op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van creativiteit, het werven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Thuisonderwijs kan vele vormen aannemen. Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind het hele leertraject te laten sturen. Andere ouders kiezen ervoor om te werken met bestaande, al dan niet Nederlandse methoden om een doorgaande ontwikkelingslijn voor hun kind te garanderen. Sommige ouders kiezen ervoor om een veel breder onderwijspakket aan te bieden dan in Nederland gebruikelijk, soms zelfs aangevuld met reizen en cursussen.

Onderling kan er veel contact zijn tussen thuisonderwijzers. Mailinglists en ondersteuningsgroepen zijn een uitgelezen mogelijkheid om als thuisonderwijzers ervaringen uit te wisselen, zowel nationaal al internationaal.

Bron: Brochure thuisonderwijs

 

Voor meer informatie over thuisonderwijs kun je kijken op:

Richtingsbezwaar

De Nederlandse vereniging voor thuisonderwijs

Stichting christenen voor onderwijs vrijheid

Interessante boeken over thuisonderwijs: