Tijdlijn

Tijdlijn


Al eerder schreef ik over de manier waarop wij geschiedenis vormgeven binnen ons thuisonderwijs; zie ook deze blog.

Inmiddels heeft Tije de boeken van het basisonderwijs doorlopen en is zijn tijdlijnenboek af. Het is een mooi document geworden waaraan hij met veel plezier heeft gewerkt. We hebben voor de vier grote tijdperiodes elk een eigen map met tijdlijn gemaakt met daarbinnen de onderverdeling in tijdvakken zoals ze die op school leren.

De oudheid; Tijd van jagers en boeren / Tijd van Grieken en Romeinen (…… tot 500 na Chr.)

Middeleeuwen: Tijd van monniken en ridders / Tijd van steden en staten (500 – 1500)

De Vroegmoderne tijd: Tijd van ontdekkers en hervormers / Tijd van regenten en vorsten / Tijd van Pruiken en revoluties (1500 – 1800)

De Moderne tijd: Tijd van burgers en stoommachines / Tijd van wereldoorlogen / Tijd van televisie en computer (1800 – heden)

De tijdsverdeling op de tijdlijnen is per boek anders zodat de hele periode past op de vier bladen. In de periode van WOII gebeurt zoveel dat we extra ruimte hebben gecreëerd door een blad toe te voegen wat naar boven uitvouwt. Al met al is het een bijzonder geheel geworden.

 

 

BewarenBewaren