Verbod op thuisonderwijs

Verbod op thuisonderwijs


20 redenen voor thuisonderwijsHoe zit dat nou met dat thuisonderwijs, mag dat dan zomaar? Toen ik jaren geleden begon met deze website en later met mijn blog was dit één van de vragen waar ik graag wat opheldering over wilde geven. Nederland kent eigenlijk geen thuisonderwijs, wel is het mogelijk om een beroep te doen op vrijstelling van de leerplichtwet. Hoe dat allemaal precies is geregeld lees je op de pagina over thuisonderwijs.

Wij zijn dus vrijgesteld van de leerplicht. Dat betekent dat wij als ouders dus zelf verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van onze kinderen en dat praktisch ook mogelijk moeten maken. Dat wij dat doen en hoe wij dat doen lees je op deze site.

Nu is het zo dat wij in Rotterdam een wethouder hebben die vindt dat kinderen op school onderwezen moeten worden. Een paar citaten uit een radio interview van vanmorgen:

“Ik vind het vooral onwenselijk omdat ik vind dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs”

Op de vraag of er aanwijzingen zijn dat het niet goed zou gaan met het onderwijs aan de vrijgestelde kinderen antwoordt De Jonge:

“Nee, die aanwijzingen heb ik opzich niet. En, maar, ik vind gewoon dat het naar school gaan van kinderen de norm zou moeten zijn……. Ik denk echt dat alle kinderen het verdienen om in een klas te zitten om naar school te gaan”.

Hier kunt u het hele radio-interview beluisteren: rijnmond.nl

Wethouder de Jonge is niet de enige die van mening is dat kinderen alleen onderwezen kunnen worden op school. Staatssecretaris Dekkers denkt er precies zo over en wil daarom de wet aanpassen zodat het niet meer mogelijk is een beroep te doen op vrijstelling. Eigenlijk loopt Rotterdam nu vooruit op die wetswijziging waarvan het nog maar de vraag is of die daadwerkelijk ook zal doorgaan en als deze door zou gaan wat dan de gevolgen zouden zijn voor kinderen met een vrijstelling.

Maar even terug naar de stelling dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen op school. Is thuisonderwijs werkelijk slecht voor de kinderen? Een paar conclusies uit verschillende onderzoeken:

“Wetenschappelijk gezien zijn er geen argumenten om thuisonderwijs als een minderwaardige onderwijsvorm te beschouwen. Thuisonderwijs is geen bedreiging voor het belang van het kind….…. ….Er zijn goede indicaties dat het toestaan van thuisonderwijs het belang van de kinderen van de daartoe gemotiveerde ouders niet hoeft te schadenBron

“Onderzoek toont overtuigend aan dat thuisonderwijs in de praktijk uitstekende voorwaarden schept voor een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling en de socialisatie van kinderen in de bredere maatschappij. Als gevolg van deze praktijk ontwikkelen thuis onderwezen kinderen dezelfde, zo niet betere, sociale vaardigheden als kinderen die naar school gaan.” Bron

 

Tja, daar zitten we dan midden in het gevecht. Wij maken gebruik van ons recht op vrijstelling en nu is er dan wethouder De Jonge, die ons als thuisonderwijzers vanuit zijn persoonlijke overtuiging onder druk zet en ons wil verplichten de kinderen op school in te schrijven.

Onbegrijpelijk dat politici vanuit hun eigen menig beleid maken en daarbij onderzoeken negeren die de regering zelf heeft laten uitvoeren.

Helemaal onbegrijpelijk is het wanneer wethouders zich daarbij zelfs niet aan de wet houden!

Lees verder:

De Jonge opent aanval op thuisonderwijs.

AD: Rotterdams college wil af van thuisonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

+ There are no comments

Add yours